Spýtam sa ja mojej mamky

1.
Spýtam sa ja mojej mamky,
či môžem ísť k ľuteranky.
[:Môžeš, môžeš, syn môj milý,
len aby ťa nezabili.:]

2.
Jedna jamka, druhá jamka,
mne sa páči ľuteranka.
[:Ľuteránka sa mi páči,
že má pekné čierne oči.:]