Vysla hmurecka

Sihelné, Orava

1.
Vysla hmurecka, dysdz ľeje,
vysla hmurecka, dysdz ľeje, dysdz ľeje,
dže śe moj mily puodžeje, puodžeje.
dže śe moj mily puodžeje.

2.
Pudže uon duo buoru, duo ľasa,
pudže uon duo buoru, duo ľasa, duo ľasa,
puod galonzecke juhasa, juhasa,
puod galonzecke juhasa.

3.
Tam guo dyscyceg ňezľeje,
tam guo dyscyceg ňezľeje, ňezľeje,
aňi vjatereg ňezvjeje, ňezvjeje
aňi vjatereg ňezvjeje.