V jedľovej hore

Svrčinovec, Kysuce

1.
V jedľovej hore bučka śćinajo̲m
a s tego bučka troski padajo̲m, padajo̲m.

2.
Zeber ig mila a nakladž ogňa,
vyper košuľke v ňedžeľe do dňa bjolego.

3.
Mila vyprala, aj vyžehľila
mily ňeprišol, inymu dala - košuľke.