A jo mala guroľečka

Kolačkov

1.
[:A jo mala guroľečka, šiko̲vna jak poćo̲rečka.:]
[:Ej, javor, javor, javor źeľo̲ny,
v malym ogro̲dečku sadzo̲ny.:]

2.
[:Šumna jo Koločkovjanka, s Čornyj Go̲ri mala Vjerka.:]
[:Ej, javor, javor, javor źeľo̲ny,
v malym ogro̲dečku sadzo̲ny.:]

3.
[:Malo̲m Vjerkom mje volajo̲m a Pjestročko̲m prezivajo̲m.:]
[:Ej, javor, javor, javor źeľo̲ny,
v malym ogro̲dečku sadzo̲ny.:]