Zachodí slniečko za ruskú hranicu

Dolná Ždaňa, Pohronie

1.[:Zachodí slniečko za ruskú hranicu,
za hlbokú dolinu,:]
[:dostal som ja čera, čera pred večerom,
žalostnú novinu.:]

2.
[:Novinôčka bola, lístoček maličký,
o tej mojej mamičky.:]
[:A keď som ho čítal, slzy mi padali,
jak na vojne gulôčky.:]

3.
[:Na urvak som išiel, aj som domov prišiel,
nikoho som nenašiel.:]
[:Smutne som si vzdychol, žalostne zaplakal,
a na cinter ponáhľal.:]

4.
[:Aj tá moja milá, aj tá smutná bola,
keď ma plakať videla.:]
[:Od veľkého žiaľu, ani len slovíčka,
prehovoriť nemohla.:]

5.
[:Frajerôčka moja, pomodli sa za mňa,
keď ja budem bojovať.:]
[:Nech ti milý, Pán Boh, z tej vojny pomôže,
nezabudnem na teba.:]