Čo sa v svete deje, Bože môj

Repište
Zdroj: Jozef Bahúl

1.
Čo sa v svete deje, Bože môj,
nemôže vysloviť jazyk môj.
[:Ani jazyk, ani srdce mé,
žiaden človek nevie, čo je mne.:]

2.
Mám ja na srdiečku veľký žiaľ,
že ma môj najmilší zanechal.
[:A keď ma zanechal, povedal,
že on už nepríde k nám.:]

3.
Ani sa, Anička, nesužuj,
ani si hlavičku neturbuj.
[:Ten čo má prísť vziať ťa, vezme ťa,
čo kraj sveta prejdeš, nájde ťa.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť