Už sa ten šohájek preč ubírá

1.
Už sa ten šohájek preč ubírá,
[:nikdo za ním dverí nezavírá.:]

2.
Vyjdi ven, vyjdi ven, potěšení,
[:na to naše smutné rozlúčení.:]

3.
Vyšua ven, vyšua ven, zapuakaua,
[:z tej cesty dalekej rozmúvaua.:]