Ťažko ste, mamičko

1.
[:Ťažko ste, mamičko, synka odchovaua,:]
[:šak ste vy věděua, šak ste vy věděua,
že je vojna zuá.:]

2.
[:Šijte mně, mamičko, košulku tenkú,:]
[:a já si ju veznu, až pojedu k Vídňu
na execírku.:]