Šlo děvčátko do hájíčka

1.
Šlo děvčátko do hájíčka, do zeleného.
Potkalo tam malérečka černookého.

2.
Malérečku malovaný, pěkně ťa prosím,
namaluj mně obrázeček, co v srdci nosím.