Hoj, Slováč

Hudba: Dalimír Bjel, jún 2020, Text Helena Brtáňová, 1965

1.
Hoj, Slováč! Kam letí ten tvoj spev?
Do zeme ukrýva ho oráč, do duší ukladá sa diev.

2.
Mladuchy spod Tatier, devy verné rodu,
vyneste ho z ňadier, vonku na slobodu!

3.
Zaspievaj veselo po poliankach hôrnych,
tak sa mi zachcelo po fialkách vônnych.

4.
Spievajteže žienky i Tatry vás čujú,
lúky dajú vienky, do tanca zverbujú.

5.
Zvýskniže si, zvýskni a toč sa dokola,
ty junáč, zapískni! Oj, srdce plápolá.

6.
Povoja, povoja, ó, ty pieseň moja,
povijem ťa v krásy na tie dlhé vlasy.

7.
Zazvuč pieseň šumná, zaznej pod Tatrami,
prines radosť pre mňa večer so zorami.

8.
A Kriváň načúva i tie strmé bralá,
keď vetrík podúva a v ňom piesne páľa.

9.
Keď si ja zaspievam o mojom Slovensku,
vidím zem panenskú, srdce do ne vlievam.

10.
Hoj, Slovák! Kam ten tvoj spev letí?
Zvučné čaro zrodí huslí slák, ∣: vďačia ti Slovenska deti. :∣