Jede forman

1.
[:Jede forman dolinú:]
[:a zbojníček bučinú.:]

2.
[:Stoj, formánku, nešvihaj,:]
[:vrané koně vypriahaj!:]

3.
[:Ja, dyž si ty taký pán,:]
[:vyprihaj si koně sám!:]

4.
[:Dyby bylo pri poli,:]
[:nebyl bych ti po vůli.:]

5.
[:Ale že je pri horách,:]
[:pri zbojnických komorách.:]