Ach, Bože môj, však tmavá ulica

1.
Ach, Bože môj, však tmavá ulica,
posledný raz kráčam po tebe ja,
posledný raz zastanem pred domom,
mojej milej pod samým oblokom.

2.
Hľadím doňho, ale márne hľadím,
nie som súci pre ňu, som chudobný,
nesmiem sa ja viac na tebe dívať,
som chudobný, nesmiem k vám chodievať.