Pokeľ ja dzivečka

1.
Pokeľ ja dzivečka a som na šľebodze,
[:obracim še dze chcem, jak riba vo vodze.:]

2.
Riba še obraci, napije še vodi,
[:ta i ja dzivečka, všadzi mam šľebodi.:]

3.
Rozvaš sebe Haľko, za keho isc mušiš,
[:bo to ňe jablučko, co z ňeho odkušiš.:]

4.
Z jablučka odkušiš, ked ňedobre, ruciš,
[:a zo svojim mužom naveki žic mušiš.:]