Ty, děvečko starodávná

z Hustopěčska

1.
Ty, děvečko starodávná,
nepovídej všecko doma,
co ti milý poví,
dyž on s tebú stójí.

2.
Tak dlúho nepověděla,
enom než domu doběhla:
Má maminko milá,
co synek povídá.

3.
Že mně kúpí podvázadla
pod rukávy pod oba dva,
že to nemá žádná
ta brúmovská panna.