Ej, rodičia, prerodičia, čo ste za rodičia

1.
[:Ej, rodičia, prerodičia, čo ste za rodičia,:]
[:prečo vy mne zbraňujete to chudobné dievča.:]

2.
[:Chudobné mi zbraňujete, bohatá ma nechce,:]
ej, rodičia, prerodičia, Pán Boh vás potresce.:]