Na jastrebskej ozimiňe

Šarišské Jastrabie, Šariš

1.
Na jastrebskej ozimiňe,
[:na jabstrabskej ozimiňe
stoja štirmi gavaľire.:]

2.
A oňi śa dohvarjajut,
[:a oňi śa dohvarjajut,
čije ďivča skvamať majut.:]

3.
Filičkovu neskvameme,
[:Filičkovu neskvameme,
bo to ďivča viučene.:]

4.
Karafovu aňi teľo,
[:Karafovu aňi teľo,
bo ona ma chvopcoch veľo.:]

5.
Vabašova spit na poďi,
[:Vabašova spit na poďi,
a Kravčikiv gu ňej choďit.:]

6.
Favatkova v pecu ľihat,
[:Favatkova v pecu ľihat,
ta ma frasa, ňe frajira.:]