Rubare, rubare

Pohorela, Horehronie

1.
Rubare, rubare, čo po vas zostane,
[:gaťe podrjapany, krpce potrhany.:]

2.
Rube mi ten moj chlop pod hoľami jedle,
[:veď sy mi šanoval, že go boľo ledve.:]

3.
Rube mi ten moj chlop pod hoľami buki,
[:veď sy mi šanoval, že go boľo ruki.:]