Abo me pobiju

Raslavice, Šariš

1.
Abo me pobiju, abo ja dakeho,
[:ku svojej frajirke ňepuščim ňikeho.:]

2.
Banuj, dzifče, teraz, ja banoval ňeraz,
[:ti spala f komore a ja stal na dvore.:]

3.
Ti spala f komore na novej posceľi,
[:a ja stal na dvore smutni, ňeveśeli.:]