Bolit ňa holova

rusínska

1.
Bolit ňa holova, je mi ťažko, 
priď milyj pociluj, dam ťi jabko.
[:Jablučko červene, v našym saďi torhane, 
ale za što?:]

2.
Tys chodil beťarju za stiskaňa, 
ja chcila virnoho ľubovaňa.
[:Škoda mi jablučka, aj mojoho serdečka, 
pre sklamaňa.:]

3.
Oj bože, što z toho ľubovaňa, 
keď po nim zostavat lem sklamaňa.
[:Radšej sobi poďivču, v tanci s každym vykruču, 
bez čekaňa.:]