Ťeplička, Ťeplička

Liptovská Teplička

1.
Ťeplička, Ťeplička, okrongue mestečko,
[:keď ja iďem prez ne, boli meserdečko.:]

2.
Prečož me, serdečko, telo poboluješ,
[:což mi te nepoveš, za kim tak banuješ.:]

3.
Nebanovaua bych, kebych nemušaua,
[:kebych ťe šuhajku, rada neviďaua.:]

4.
Rada ťe, šuhajku, tego še netajim,
[:ale ja še vera za ťebou nešaľim.:]