Ovečka, Belička

Šumiac

1.
Ovečka, Belička, zvonkom požbrnkuje,
[:svojeho juhasa z krčmy vyvoluje.:]

2.
Že je nedojena, ani ne pasena,
[:kodi ona bude z košjara puštena.:]

3.
Neboj sa, ovečka, šak ja ťa podojim,
[:v tej bystrej vodičke večer ťa napojim.:]