Janík, Janík

Kozárovce

1.
Janík, Janík v mladom veku,
ej, ti-ra-ra, ti-raj-rom,
nežeň sa ty toho roku,
ej, ti-ra-ra, ti-ta-ra-ra, ti-ta-ti-ta,
ti-ta-ra-ra, ti-raj-rom.

2.
Toho roku vojna bude,
ej, ti-ra-ra, ti-raj-rom,
načože ti žena bude,
ej, ti-ra-ra, ti-ta-ra-ra, ti-ta-ti-ta,
ti-ta-ra-ra, ti-raj-rom.

3.
Nájdem si ja myšiu dierku,
ej, ti-ra-ra, ti-raj-rom,
do nej schovám svoju žienku,
ej, ti-ra-ra, ti-ta-ra-ra, ti-ta-ti-ta,
ti-ta-ra-ra, ti-raj-rom.