Kde si to vzal, môj Janíčko

Hudba: Juraj Kučera, Text: Ondrej Bella

1.
Kde si to vzal, môj Janíčko takú žienku krásnu?
Ruže má na bielych lícach, v oku hviezdu jasnú!
[:"Keď som šiel horou, kde sa vody lúčia,
padala doĺ hviezda zlatá, rozovrem náručia.":]

2.
A hviezdička krásna, zlatá, rovno doňho padne,
znenazdajky sa premení na dievčatko ladné.
Zavediem ho domov, mať ho prežehnala,
a hneď mu v komôrke malej postielôčku stlala.
A si sa nepýtal, prečo z neba padla?
"Prišlo jej vraj krásnych z očú, keď šuhajka zhliadla."