Lesnícka hymna

1.
Tak, ako švárna dievčina
s čevenýma líčkama,
je naša stará horáreň,
čo stojí pod horama.
[:Kde sa slnko nemračí, nemračí,
tam veselo žijú si zelenáči,
spev a radosť ozýva sa
po horách dolinama.:]

2.
Po celý deň horou blúdia
a službu si konajú,
zelená krv v žilách prúdi,
radi sa zabávajú.
[:V krčmičke sa schádzajú, schádzajú,
na starosti pri vínku zabúdajú,
flintu, fajku, ferbľu, fľašku,
frajerku ovládajú.:]

3.
Veselo sa dievča tvári,
srdce jej bije zvoľna,
keď sa pred ňou v diaľke zjaví
lesnícka uniforma.
[:Srdce sa jej otvára, otvára,
šťastná sa cíti v náruči horára,
lež tá láska nie je stála,
čo kvitne pod horama.:]