Hej, zadudaj

1.
[:Hej, zadudaj, zadudaj, lebo mi dudu daj!:]
[:Ak nebudeš dudať, ak nebudeš dudať, aspoň mi dududaj!:]

2.
[:Hej, fujarka trombitá, dukátmi vybitá,:]
[:ktože ťa vybíjal, ktože ťa vybíjal, sedem rôčkov zbíjal!:]

3.
[:Hej, sedem rôčkov zbíjal, osem ovce pásol.:]
[:Každý panský lapaj, každý panský lapaj predomnou sa triasol.:]

4.
[:Hej, valaška kovaná, na hipkom porisku.:]
[:Keď ju vezmem do rúk, keď ju vezmem do rúk, nestojte na blízku!:]