U richtárov vo dvore

1.
U richtárov, [:u richtárov vo dvore,:]
rastie pekná :[biela ruža v záhrade,:]
Podaj že mi má milá, z tej ružičky jeden puk,
čo mi bude [:na sobotu za klobúk.:]

2.
Čo by ti ja [:moju krásu dávala,:]
kde by som ju [:na sobotu hľadala,:]
nestaraj sa má milá, na sobotu o krásu,
veď ja prídem [:na sobotu zavčasu.:]

3.
Veď ja prídem [:na svom vranom koníčku,:]
prinesiem ti [:tvoju krásu v ručníčku,:]
nestaraj sa má milá, na sobotu o krásu,
veď ja prídem [:na sobotu zavčasu.:]