Prečo pán Boh tresce farára

1.
Prečo pán Boh tresce farára,
lebo si nedrží kuchára,
[:ale si on drží, drží kuchárku,
čo mu odostieľa postieľku.:]

2.
Keď mu ona posteľ odstelie,
potom sa mu pekne usmeje,
[:on ju chytí kolem pásu, cez poly
a už oba ležia v posteli.:]

3.
Nepovedz to dievča materi,
že sme spolu spali v posteli,
[:lež to povedz, povedz svojmu otcovi,
nech ti kolísečku zhotoví.:]

4.
Kolísečka bude z javora,
perinôčka bude z páperia,
[:povojníček bude, bude sama stužtička,
keď budeš povíjať synáčka.:]

5.
Keď to bude chlapec, bude pán,
bude on na vojne kapitán.
[:keď to bude dievča, dievča biela ľalia,
bude taká pekná ako ja.:]