Prečo pá Boh tresce farára

1.
Prečo pá Boh tresce farára,
lebo si nedrží kuchára,
ale si on drží kuchárku,
čo mu odostieľa postieľku.

2.
Keď mu ona posteľ odstelie,
potom sa mu pekne usmeje,
on ju chytí kolem pásu, cez poly
a už oba ležia v posteli.

3.
Nepovedz to dievča materi,
že sme spolu spali v posteli,
lež to povedz, povedz svojmu otcovi,
nech ti kolísečku zhotoví.

4.
Kolísečka bude z javora,
perinôčka bude z páperia,
[:povojníček bude, bude sama stužtička,
keď budeš povíjať synáčka.:]

5.
Keď to bude chlapec, bude pán,
bude on na vojne kapitán.
[:keď to bude dievča, dievča biela ľalia,
bude taká pekná ako ja.:]