Keď som išiel cez ten hájik

1.
Keď som išiel cez ten hájik, cez ten hájik zelený,
stretol som tam švárne dievča, malo vienok zelený.
Ja k nej s pozdravením, ona nič nevraví,
ona sa len na mňa hnevá, že ja k nej nechodím.

2.
Čože sa ty na mňa hneváš, však som ti ja povedal,
keď som prišiel pod váš oblok, tri razy som zavolal.
Ty si nechcela vstať, že sa ti chcelo spať,
povedal som s pánom Bohom, môžeš len ďalej spať.