Bratislavská nemocnica

1.
Bratislavská nemocnica je pekne stavaná,
[:stavali ju traja murári zo samého kameňa.:]

2.
Štyri okná do ulice a piate do dvora,
[:všetky ste mi zamurovali, by utiecť nemohla.:]

3.
Keď som mala šesnásť rôčkov, veľmi som ochorela,
[:má mamička, tá ma dali, doktorom do špitála.:]

4.
Traja doktori pri mne stoja, pri postieľke, pri mojej,
[:ktorý z vás to uhádnete, čo je v nemoci mojej.:]

5.
Ó, ty krásna pacientka, tvá choroba veľmi zlá,
[:ty si dievča zamilované, tebe pomoc žiadna.:]

6.
Pošlite mi pre milého, pre miláčka mojeho,
[:nech sa ide spodívati na pacienta ťažkého.:]

7.
Ó, ty krásna pacientka, milý ti odkazuje,
[:že aby si mu pokoj dala, že ťa viac nemiluje.:]

8.
Pošlite mi pre maliara, nech mi ho namaľuje,
[:keď ma bude hlávka bolieť, len na neho sa pozriem.:]

9.
Ó, ty krásna pacientka, maliar ti odkazuje,
[:že dneska veliký sviatok, že on dnes nemaľuje.:]

10.
Štyri sviece zapaľujte, ku postieľke, ku mojej,
[:moje vlásky učešujte, do rakvy ukladajte.:]

11.
Štyri sviece dohárajú, milý dvierka otvára,
[:a tá krásna pacientka na posteli skonáva.:]

12.
Zbohom, zbohom, má mamička, aj celá rodina,
[:pre teba som falošníku, pre teba som umrela.:]