Za dedinou v tichom háji

1.
Za dedinou v tichom háji cigáni bývali,
od mestečka po dedinu hádať chodievali.

2.
Šiel tade jeden mladý pán, šiel on tade na lov,
uvidel mladú cigánku, opretá je o strom.

3.
Podaj rúčku švárny šuhaj, podaj rúčku pravú,
cigánka ti osud povie, aj budúcnosť tvoju.

4.
Šuhaj z koníčka zoskočil a rúčky si zdvihol,
a peknú mladú cigánku do náručia stisol.