V novobanskom maľovanom hostinci

1.
V novobanskom maľovanom hostinci,
pobili sa štyria švárni mládenci,
pobili sa, muzika im vyhráva,
vínko pijú zo skleneného pohára.

2.
Jedna pani po hostinci chodila,
na ručičkách malé dieťa nosila,
pýtala si od milého slobody,
či smie hodiť malé dieťa do vody.

3.
A to bola čiernooká Anička,
čo púšťala hneď z večera Janíčka,
Janíček ju o vienoček doviedol,
ale potom na dievčatko zabudol.