Čo sa stalo nové, v tej našej dedine

1.
Čo sa stalo nové, v tej našej dedine,
[:o pol noci o jednej hodine,:]
išlo dievča na studenú vodu.

2.
Išlo dievča na studenú vodu,
[:prišlo ono o svoju slobodu,:]
prišlo ono o svoju slobodu.

3.
Pastieri, pastieri, čo ste stádo pásli,
[:pastieri, pastieri, čo ste stádo pásli,
stratila som vienok, či ste ho nenašli.

4.
My sme ho nenašli, ale sme videli,
my sme ho nenašli, ale sme videli,
[:ako ten tvoj vienok pláva po Dunaji.:]