V tej Prešporskej nemocnici

1.
V tej Prešporskej nemocnici leží jedna nemocná,
okolo nej sa doktori, žiaden nevie čo jej je.

2.
Prišiel ku nej mladý lekár, vedel o jej nemoci,
vedel aj to veľmi dobre, že jej neni pomoci.

3.
Ó, ty dcéro, dcéro milá, tebe neni pomoci,
ty si panna zaľúbená, niet pomoci tvej nemoci.

4.
Pošlite mi pre milého, pre miláčka mojeho,
aby prišiel navštíviti maroda si svojeho.

5.
Ó, ty dcéro, dcéro milá, milý tebe vzkazuje,
aby si mu pokoj dala, že on ťa nemiluje.

6.
Štyri sviece zažínajte, mé vlásky rozpletajte,
a to moje mladé telo do hrobu pochovajte.

7.
Štyri sviece zažínajú, milý dvere otvára,
a tá jeho najmilejšia na postieľke skonáva.