Ticho Janík s ostrožkami

1.
[:Ticho Janík s ostrožkami,:]
[:máš ty dlážku pod nožkami.:]

2.
[:Moja mati je horlivá,:]
[:tá nepýta, len počúva.:]

3.
[:Vstaňte synia, vstaňte hore,:]
[:máte švagra vy v komore.:]

4.
[:traja synia hore vstali,:]
[:šabličku si pripínali.:]

5.
[:Tak ho oni privítali,:]
[:na kusy ho dorúbali.:]

6.
[:Kadekoľvek tá krv tiekla,:]
[:biela ruža všade kvitla.:]

7.
[:Všetky panny ju trhali.:]
[:svým miláčkom voňať dali.:]

8.
[:A ja smutná, nemám komu.:]
[:poručím ju pánu Bohu.:]