Ťažko mi je pod oblôčkom státi

1.
Ťažko mi je pod obločkom státi,
ešte ťažšie na teba volati.
[:Milá, milá, ak sa máš
a snáď už iného máš.:]

2.
Nemám, nemám, ale budem mati,
nebudem už na teba čakati,
[:je z rodu boháteho
a ja len z chudobného.:]

3.
Keď mi nechceš dvierka otvárati,
nemusím sa s tebou zhovárati.
[:Pôjdem ja do kláštora,
vyučím sa za kňaza.:]

4.
Dočkaj, milá, veď ty budeš túžiť,
keď ja budem prvú omšu slúžiť.
[:v novobanskom kostole,
pri najväčšom oltáre.:]

5.
Dočkaj, milá, veď ty budeš plakať,
keď ja budem prvú kázeň kázať.
[:a to všetko o tebe,
o panenke falošnej.:]

6.
Už miništrant moju knižku nesie,
už sa vo mne celé srdce trasie,
[:milá, milá, poď ko mne,
poď potešiť srdco mé.:]

7.
Čo by som ja srdce tvé tešila,
veď som ja nie žiadna milá tvoja,
[:ja som panna, ty si kňaz,
ty už so mnou nič nemáš.:]


alebo:
Ťažko mi je pod okienkom státi

1.
Ťažko mi je pod okienkom státi,
ešte ťažšie na milú volati,
milá, milá, jak sa máš,
ty už snáď iného máš.

2.
A keď ťa ja milá nedostanem,
uviažem si ja na krk kameň
a pôjdem do kláštora,
učiť sa za farára.

3.
Počkaj milá, veď ty budeš plakať,
keď ja budem prvú kázeň kázať
a to všetko o tebe
o falešnej dievčine.

4.
Počkaj milá, veď ty budeš túžiť,
keď ja budem prvu omšu slúžiť,
v novobanskom kostole,
tam pri hlavnom oltáre.

5.
Miništrant mi moju knižku nesie,
a vo mne sa iba srdce trasie,
[:milá, milá, poď ku mne,
poď potešiť srdco mé.:]

6.
Načo by ja tvé srdce tešila,
ja som není žiadna tvoja milá,
[:ja som panna a ty kňaz,
ty s panenkou nič nemáš.:]

7.
A keď bolo po pozdvihovaní,
išlo dievča k svätému prímaní,
[:sväté telo prijalo
a pritom aj skonalo.:]

8.
Milý videl, že milá skonala,
obrátil sa od svojho oltára,
[:na kolená si kľakol
a tam skonal aj on s ňou.:]