Tam pri Váhu

1.
Tam pri Váhu, pri tej hlbočine,
kde sa všetkie rybky potopili,
tam, tam, tam.

2.
Pleje mamka záhradu zelenú,
pleje mamka záhradu zelenú,
tam, tam, tam.

3.
Keď vyplela, ku plotu si stala,
kompániju husárov zbadala,
tam, tam, tam.

4.
Ach, husári, pre Boha živého,
videli ste synáčka mojeho,
tam, tam, tam.

5.
Videli sme, ale neživého,
leží šabľa vedľa bočku jeho,
tam, tam, tam.