Tam dole, tam dole, tam dole ďaleko

1.
Tam dole, tam dole, tam dole ďaleko
[:milovali sa dva zo srdca hlbokeho.:]

2.
Tá ich stará mati, tá ich uvidela,
[:nešťastné dieťa své zamurovať dala.:]

3.
Murári, murári, prosím vás pre Boha,
[:spravte mi okienko k milému do dvora.:]

4.
Načo ti okienko, sivá holubienko,
[:bolievalo by ťa väčšmi tvé srdienko.:]