Prv, než si ma poznal

1.
Prv, než si ma poznal, tak si ma zamiloval,
prv než lístie spadlo, tak si ma zanechal,
prečo radšej nezostal si vzdialenej cudzine,
lež prišiel si až ko mne poraniť srdce mé.

2.
Žlkne lístie a vädne, suché padá dolu,
ja dievča prenešťastné musím ísť do hrobu,
veď hrob nie je tak ťažký, ako je láska zlá,
veď láska bez nádeje, tá život pochová.

3.
Buď šťastný v svojom žití, nemaj chvíle ťažké,
nak sa ti slza v oku nikdy nezaleskne,
buď šťastná v svojom žití, na mňa len spomínaj,
a na mém tmavom hrobe zamňa sa modlievaj.