Nepôjdem za vdovca

1.
Nepôjdem za vdovca, lebo by sa bála,
že by tá nebohá za dverami stála.
[:Švárny šuhaj okatý, kučeravý, strapatý,
ten bude môj.:]

2.
Lepší je mládenec o drevenej nohe,
ako taký vdovec, čo ma kone voly.
[:Švárny šuhaj okatý, kučeravý, strapatý,
ten bude môj.:]

3.
Lepšia mládencova jedna nohavica,
ako je vdovcova celá kopanica.
[:Švárny šuhaj okatý, kučeravý, strapatý,
ten bude môj.:]