Keď už musím, tak už musím

1.
Keď už musím, tak už musím do kláštora iti,
[:už mi dala moja mati čierne šaty šiti.:]

2.
Šaty šijú, vence vijú, vlásky prepletajú
[:a mňa smutnú, zarmútenú, do kláštora vedú.:]

3.
Pozrela von prvým oknom, oknom videla z ruži kvet,
[:keď už musím, tak už musím opustiť tento svet.:]

4.
Pozrela son druhým, videla farára,
[:prenešťastná reverenda, kde si sa tu vzala.:]

5.
Pozrela von tretím oknom, videla milého,
[:pustite mňa pani mníšky, pre Boha živého.:]