Kde si bola moja milá

1.
Kde si bola moja milá,
že ťa doma nebolo,
bol som včera večer u vás,
zdravia šťastia vinšovať.

2.
Čo za zdravia, čo za šťastia,
veď si ty ten poklad môj,
a keď ty mňa raz zanaháš,
teba nahá pán Boh môj.

3.
Už je, milá, už je darmo,
už je márna hodina,
že si ty panna chudobná,
a ko mne si nie rovná.

4.
Keď som ja panna chudobná,
aj ty nie si bohatý,
a za tú tvoju falošnosť,
nak ti pán Boh zaplatí.