Ešte sa raz podívam

1.
Ešte sa raz podívam k tým zvolenským záhradám,
[:mám tam jedno potešenie, ešte raz naň zavolám.:]

2.
Viem tam jeden biely dom medzi pekným krovím,
[:mám tam jedno potešenie, ale za ním nechodím.:]

3.
Chodievajú iní dvaja, inakší sa ako ja,
[:daj si pozor švárna panna, jeden ťa z ních oklame.:]

4.
Oklame ťa jeden krát, oklame ťa druhý krát,
[:oklame ťa, moja milá, oklame ťa nastokrát.:]