Ej, hora, horička

1.
Ej, hora, horička, zelenaj sa,
má drahá dušička, nevydaj sa.
Keď ja z vojny domov prídem,
teba si, duša má, k sebe vezmem.

2.
Prvý rôčok prešiel prežalostne,
a ten druhý prešiel ešte ťažšie.
A ten tretí už prichádza,
už milý svej milej rúčku dáva.