Počkajte, vy chlapci

1.
Počkajte, vy chlapci, príde k vám hosť,
od pána cisára, kufre na voz, kufre na voz,
kone vrané, budete si chlapci sadať na ne.

2.
Keď sme na koničky nasadali,
tie naše mamičky zaplakali,
neplačte, mamička, že ja budem vojak,
plačte, nariekajte, kto vás bude chovať.

3.
Vojenský chlebíček, ten je málo slaný,
každý si ho solí so slzami
a mamička v žiali, v plači,
či sa jej synáčik domov vráti.