Po nábreží koník beží

1.
Po nábreží koník beží,
pri mej milej iný leží,
holandria holá, drahá duša moja,
pri mej milej iný leží.

2.
A keď leží, bodaj zaspal,
bodaj som ho pri nej dostal,
holandria holá, drahá duša moja,
bodaj som ho pri nej zastal.

3.
Tak by som ho ja privítal,
že by ploty preskakoval,
holandria holá, drahá duša moja,
že by ploty preskakoval.

4.
Vytrhol by som z plota kôl,
vitaj, vitaj, kamarát môj,
holandria holá, drahá duša moja,
vitaj, vitaj, duša moja.