Neplač, milá, nenariekaj

1.
Neplač, milá, nenariekaj,
pre tvoj vienok zelený,
keď ja pôjdem do tej Prahy,
ja ti kúpim zlátený.

2.
Jak to môžeš prirovnávať,
zlátený k zelenému,
ako môžeš prirovnávať
mládenca k ženatému.

3.
Mládenec je vždy slobodný,
tájde, kde muzika hrá,
a ženatý musí sedieť
pri svojej žene doma.