Keď som prišiel domov

1.
[:Keď som prišiel domov,
sadol som si za pec,:]
[:tak som sa vyplakal,:]
ako malý chlapec.

2.
[:Mamka sa spytuje,
syn môj, čože ti je,:]
[:potvora ošklivá,:]
že ťa nemiluje.

3.
[:Nepros sa jej syn môj,
sadol si jej čert na nos,:]
[:Keď jej z nosa zíde,:]
sama k tebe príde.


Poznámka: melódia ako v piesni Kopala studienku