Otvor milá, zbúrenie sa nebesá

1.
Otvor milá, zbúrenie sa nebesá
a dážď prší, len tak z neba leje sa,
[:otvor, otvor, nak nestojím,
na teba sa volať bojím, drahá duša moja.:]

2.
Neotvorím, čo budeš stýť do rána,
lebo je už moja brána zavrená,
[:zavrela ju moja paní,
vzala ona kľúče od brány, drahá duša moja .:]