Katka, Katka

1.
Katka, Katka, Katarienka,
nechodievaj do majera.

2.
V majeri je ľud všeliaký,
aj chudobný aj bohatý.

3.
V majeri je seno, slama,
neprídeš ty domov sama.

4.
Katarienka kravu dojí,
mladý Hercek pri nej stojí.

5.
Katarienka mlieko cedí,
mladý Hercek pri nej sedí.

6.
Katarienka posteľ stieľa,
mladý Hercek ten jej spieva.

7.
Hercek, Hercek môj mladý pán,
na koho ja povedať mám.

8.
Či na sluhu, na kerého,
či na teba samého.

9.
Nie na sluhu, na kerého,
ale na mna samého.

10.
Mladý hercek do vojny šiel,
Katarínku doma nechal.

11.
Hercekova stará mati
dala Katku zavolati.

12.
Hercekova stará mati
dala jej hlávku sťati.

13.
Keď on z vojny domov prišiel,
Katarínku svú nenašiel.

14.
A von do svojej izby išiel,
tam dva veľké nože našiel.

15.
Jedným nožom hrob otváral
a tým druhým srdce páral.

16.
Nak tu leží telo s telom
a dve duše s Pánom Bohom.