Hora, hora, vysoká si

1.
Hora, hora, vysoká si,
moja milá vzdialená si.
Vzdialená si za horami,
vädne láska medzi nami.

2.
Vädne, vädne, až uvädne,
okrem teba nemám žiadnej.
Nemám žiadne potešenie
a srdce mám zarmútené.